Representing Rituals. Circuitio in the Documents of the Late 13th Century

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Reprezentace rituálu. Circuitio v písemnostech pozdního 13. století
Autoři

FIEDLEROVÁ Naďa RAZIM Jakub

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace