Knihovny jako prostor pro mezigenerační programy

Autoři

RABUŠICOVÁ Milada KAMANOVÁ Lenka PEVNÁ Kateřina

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem prezentace je představit mezigenerační programy, jež se stále častěji stávají součástí aktivit knihoven. Knihovny jako veřejné vzdělávací a kulturní instituce a společenská centra se ukazují jako velmi vhodné prostředí pro realizaci programů, jejich účelem je zprostředkovat setkávání více generací. Mezigenerační programy v knihovnách nejprve zasazujeme do širšího rámce tématu mezigeneračního setkávání, dialogu a učení, následně pak vytváříme typologii těchto programů v kategoriích kulturní, vzdělávací a sociální. Každý z těchto typů dokládáme příkladem konkrétního realizovaného program.
Související projekty: