Chrlení rotaček, chrčení zdviží : Rytmus, tempo a přestávka jako atributy národního stylu

Autoři

BLAŽEJOVSKÝ Jaromír

Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Krátká úvaha o proměnách časové dimenze v dějinách filmu vychází z charakteristiky americké kinematografie, jak ji ve 40. letech podal A. M. Brousil.
Související projekty: