Sloterdijk und das philosophische Kabinett

Autoři

BRÁZDA Radim

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem přednášky (míněné současně i jako krátké laudatio) je s pomocí příkladu ilustrovat, jakým způsobem by mohl Sloterdijk transformovat literární podněty do témat, která následně filozoficky propracovává a rozvíjí ve svých textech. Několik možných transformací představím s pomocí částí a témat textu Bonaventurových Nachtwachen (1804, především 9. a 14 vigilie), které Sloterdijk osobně komentoval na přednáškách ve Vídni v roce 1998. Cílem není hledat paralely mezi Bonaventurovým a Sloterdijkovým dílem, ale s pomocí příkladu poukázat na možnosti filozofické transformace a vytěžení témat literárního díla ve prospěch filozofické imaginace a následně podrobného propracování filozofických konceptů.
Související projekty: