Dynamika psychických procesů a výtvarná tvorba

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

BABYRÁDOVÁ Hana ŠAFÁŘ Pavel ZORKOVSKÁ Júlia OVČÁČKOVÁ Jana

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace reflektuje názory čtyř autorů, kteří ve svých teoretických textech analyzují oblasti lidské psychiky. Sdružujícím obsahovým prvkem publikace je samotná terapie uměním. Hana Stehlíková Babyrádová pojednává o roli katarze ve výtvarném projevu čili o vnitřní očistě duše. V textu se dále odráží autorčina zkušenost s arteterapeutickou tvorbou. Pavel Šafář se zaměřil na přiblížení podstaty archetypálních arteterapeutických přístupů. Autorka Jana Ovčáčková nastiňuje důležitost hry v určitých terapeutických metodách. Text Julie Zorkovské se oproti předchozím autorům odkazuje k významu rituálů, který je v úzkém spojení s psychickou nemocí.
Související projekty: