„Jen pro pár kin a hodně lacino". Hrané filmy v obchodních plánech pražských výroben mezi lety 1911 a 1915

Autoři

VEČEŘA Michal

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova production; adverts; fiction films
Popis Před rokem 1915 byla filmová produkce v českých zemích v úplných začátcích a její další rozvoj omezovala celá řada faktorů - od nedostatku financí po problém s distribucí. Soudobí podnikatelé museli hledat cestu jak minimalizovat riziko finanční ztráty, což obvykle vedlo k diverzifikaci jejich aktivit. Předkládaná studie analyzuje tento problém na příkladu čtyř pražských společností - Kinofy, Illusionfilmu, Lucernafilmu a ASUMu. V závislosti na uplatněné strategii se tyto společnosti dají rozdělit na dvě skupiny. Zatímco ASUM se snažil natáčet vícedílné fikční filmy založené na hvězdné osobnosti Anduly Sedláčkové, tak ostatní tři se zaměřily převážně na oblast nonfikční produkce a reklam.
Související projekty: