Dark spirituality and black metal: “Religionization” as a new way of transgression in extreme metal

Autoři

VRZAL Miroslav

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na trend „znáboženštění“ části extrémně metalové scény, zejména pak evropského black metalu. Během posledních dvou dekád je možné sledovat vzestup vážného zájmu o temné spirituality u mnoha blackmetalových hudebníků. Někteří z nich (například u skupin jako Ofermod nebo Watain) vnímají black metal jako způsob okultní praxe a interpretují vlastní vystoupení jako rituály zahrnující spojení s „temnými silami“. Tento okultní obrat rovněž restauruje kontrakulturní přístup části blackmetalové scény k sekulární společnosti. Příspěvek zároveň ukazuje, že tento způsob „znáboženštění“ lze vnímat jako novou formu transgrese na poli extrémního metalu. Samotná prezentace probíhala v češtině vzhledem k nepřítomnosti zahraničních účastníků.
Související projekty: