Od restrikcí k aktivní kulturní politice (Ivan Klimeš, Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945)

Autoři

VEČEŘA Michal

Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Recenze na knihu Ivana Klimeše s názvem Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945. Kniha prostřednictvím případových studií z různých vývojových období kinematografie ukazuje proměňující se vztah státního aparátu k nově vznikajícímu mediálnímu průmyslu.