„penes nobilem Vlricum de Rozemberg“ Rožmberští klienti v síti Zikmundovy strany

Autoři

REITINGER Lukáš

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška je o pozici významného jihočeského šlechtice Oldřicha z Rožmberka jeho klientů (drobné šlechty a úředníků v rámci strany českého krále Zikmunda Lucemburského v boji proti husitům v letech 1420-1437.
Související projekty: