Děti a asyl v antice

Autoři

ANTOŠOVSKÁ Tereza

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Jaké osudy a možnosti čekaly ve starověkém Římě na děti, které postrádaly ochranu rodiny? Přednáška se zabývala situacemi v římské společnosti, v nichž se mohly ocitnout děti opuštěné vlastními rodiči a děti osiřelé. a institucemi, v nichž tyto děti mohly nalézt pomoc a útočiště.
Související projekty: