Aktuální problémy současné češtiny

Autoři

VOJTOVÁ Jarmila

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje aktuální problémy a vývojové tendence současné jazykové normy, zvláště specifika psaného projevu, např. problematiku zápisu a adaptace přejatých slov, psaní velkých písmen, interpunkci ad. V rámci příspěvku byly prezentovány autentické ukázky z různých typů textu.
Související projekty: