„Má baroko estetiku?“

Autoři

ZRNO VONDRŮ Hana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek byl zaměřen na barokní estetiku, na její kořeny a vývoj. Řešil otázku: Existuje barokní estetika? Bylo poukázáno na nekoherentní vztah mezi teorií o baroku a samotnou realizací barokního umění. Dále se příspěvek zaměřil na vývoj samotné definice pojmu baroko v dějinách estetiky.
Související projekty: