Svět mladých lidí v současné české a ukrajinské próze (román Serhije Žadana Depeš mod a Jaroslava Rudiše Nebe pod Berlínem)

Autoři

KUZNIETSOVA Krystyna

Druh Článek ve sborníku
Konference Mladá slavistika II. Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://is.muni.cz/auth/publication/1399023/cs?lang=cs
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova contemporary Ukrainian prose; contemporary Czech prose; existence and identity; way and trains; Serhiy Zhadan; Jaroslav Rudiš
Popis Základní otázce směřování života se spisovatelé věnují velice často, což lze pozorovat v literaturách všech zemí a dob, avšak dějiny a proměny společnosti se zásadně odrážejí ve způsobu nazírání lidské existence. Proto tuto komparatistickou studii věnujeme porovnávání dvou autorů současné ukrajinské a české prózy, abychom vykreslili pohled a vnímání moderního světa mladými lidmi. Vybrané romány těchto autorů jsou propojené řadou společných rysů: tendence pop-literatury, téma hledání své vlastní identity v době neurčitosti a nejistoty (což je charakteristické pro současnou literaturu), postavy se ztrácejí na cestách, které nikam nevedou, přičemž cesta (zpodobněná jako vlaky a koleje) a ztráta domova jsou příznačnými obrazy ve tvorbě autorů. Prostřednictvím prozkoumání hlavních postav, jejich duševních stavů a myšlenkových úvah, a také prostředí, ve kterém se pohybují, dospíváme k závěru, že jak ukrajinský, tak i český spisovatel svými postavami odráží svědomí, nervozitu a neklid své generace v nejistém dnešním období.
Související projekty: