Vliv tělovýchovných koncepcí a kvality projektovaného kurikula na realizaci tělesné výchovy v praxi

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

LUPAČ Michal MUŽÍK Vladislav VLČEK Petr

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek poukazuje na současný stav tělesné výchovy v České republice. Zaměřuje se na hodnotová východiska, proces, obsah a výsledky vzdělávání a odhaluje problém kongruence mezi různými formami kurikula, které vycházejí z odlišných pojetí tělesné výchovy. Jak se ukazuje, v tělesné výchově panuje nesoulad mezi pojetím projektované a realizované formy kurikula, které se současně neztotožňují ani s hodnotovými východisky, jež zastává česká populace. Na základě výzkumů a studií realizovaných v poslední dekádě můžeme jako jeden z dílčích problémů identifikovat nedostatečnou srozumitelnost projektovaného kurikula. Formulujeme proto doporučení pro revize kurikula, které mohou napomoci ke zvýšení kongruence mezi jednotlivými formami kurikula a tím ke zvýšení kvality dosahovaných cílů v tělesné výchově.
Související projekty: