Fotodokumentace k výstavě Na tělo

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

OVČÁČKOVÁ Jana

Druh Umělecké realizace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Fotografická dokumentace zaznamenává výstavu Na tělo, která prezentuje součastnost, která je poznamenaná jednak zvýšeným zájmem o tělo a vše, co s ním souvisí. Pomocí fotografické dokumentace je možné sledovat odtělesňování naší existence a přesunováním do netělesných virtuálních světů. V obrazové dokumentaci je zachycen vztah člověka k tělu, který se proměňuje s dobou. Na výstavě byly prezentovány autorské fotografie pořízené v rámci specifického výzkumu.
Související projekty: