Politické myšlení v dílech Aurelia Augustina a Danta Alighieriho

Autoři

OSOLSOBĚ Petr

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Augustinovo politické myšlení v traktátu De civitate dei, úloha rozumu a vůle, analýza pojmů "moc", "charitas", "cupiditas", "pax" aj. Alighieriho traktát de monarchia. Politické myšlení v epickém básnictví (Vergilius)
Související projekty: