Biblická symbolika v tvorbě Jana Amose Komenského

Autoři

PSOTOVÁ Hana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Anotace Příspěvek se věnoval představení záměru disertační práce a jejích metodologických východisek a předpokladů.
Související projekty: