Instability of a discrete reaction-diffusion equation

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Nestabilita diskrétní rovnice reakce-difúze
Autoři

POSPÍŠIL Zdeněk PAPOUŠEK Dalibor

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Diskrétní rovnice reakce-difúze představuje nástroj pro matematické modelování šíření idejí a vzorců chování, zejména pro šíření raného křesťanství ve starověkém Středomoří. Nestabilitu řešení lze interpretovat jako výskyt událostí, které nejsou způsobeny intencí. V příspěvku jsou formulovány a dokázány dostatečné podmínky pro nestabilitu prostorově homogenního rovnovážného stavu.
Související projekty: