Identita v softwarovém umění

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

SZŰCSOVÁ Monika FRANC Adam

Druh Uspořádání výstavy
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výstava a komentovaná přehlídka děl softwarového umění. Součástí akce bude přednáška o tom, jak softwarová díla pracují s kategorií identity. Jádrem výstavy budou právě taková díla softwarového umění, která tuto svou vlastnost reflektují.