České metal studies : Přehled, výzvy, perspektivy

Autoři

VRZAL Miroslav

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Metal studies zažívají v současnosti zejména v západní Evropě velký rozmach, který začíná postupně rezonovat i v ČR. Příspěvek se bude zabývat stavem českého sociálně-vědného bádání o metalu a také jeho dalším výhledem. V první části bude krátce představen přehled dosavadních odborných textů věnovaných metalu v ČR. V druhé části příspěvku budou diskutovány současné výzvy pro akademické studium metalu v ČR, přičemž bude také představeno nově vznikající sdružení badatelů, kteří se akademickému studiu metalu chtějí v ČR programově věnovat, Czech Metal Studies.
Související projekty: