Komplexní jazykový rozbor a jeho přínos pro výuku češtiny

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

SVOBODOVÁ Hana KLÍMOVÁ Květoslava ŠRÁMEK Rudolf

Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Studie je věnována komplexnímu jazykovému rozboru, který je specifickou částí širšího rozboru jazyka. Nabízí možnost jak rozvíjet cestu k obecným myšlenkovým kategoriím a jak objasnit vztah mezi jazykem, společností a komunikací. Na základě specifického výzkumu je možné doložit význam komplexního jazykového rozboru nejen ve výuce rodilých mluvčích, ale i ve výuce češtiny pro cizince, u nichž přispívá komplexní rozbor ke zvýšení jazykových dovedností. Jedním z nesporných důvodů, proč tuto metodu ve výuce využívat, je rozlišení mluvenosti oproti psanému projevu. Zároveň napomáhá při přípravě na zkoušky z češtiny pro cizince v různých stupních pokročilosti.