Kolokvium Brno-Bělehrad: Konec starého světa: Rok 1918 a nové státy ve střední Evropě a na Balkáně. Reflexe v kultuře, literatuře, historii a kulturní historii

Autoři

ŠTĚPÁNEK Václav

Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kolokvium se koná v roce stého výročí konce Velké války, jejímž důsledkem byl také rozpad starých evropských říší, z jejichž trosek vznikly ve střední a jihovýchodní Evropě nové, politicky však nepříliš stabilní státy s výrazným multietnickým charakterem, jejichž existence zásadním způsobem změnila geografickou, ale také politickou tvář Evropy. Cílem tematického bloku kolokvia je prodiskutovat nové pohledy na reflexi těchto skutečností ve slovanských literaturách, jejich působení na kulturní milieu zejména slovanských států i poukázat na některé nové aspekty historické a kulturně historické.