Analýza prostorových sloves s inkorporací lokativních argumentů v češtině

Autoři

FALTÝNKOVÁ Michaela

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Linguistica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hdl.handle.net/11222.digilib/138233
Doi http://dx.doi.org/10.5817/LB2018-1-5
Klíčová slova spatial verbs; incorporation; Figure; Ground; argument structure; thematic roles
Popis Tato studie se zaměřuje na česká desubstantivní prostorová slovesa tvořená procesem inkorporace, jako je např. ustájit (koně), vytapetovat (pokoj), atd. Cílem práce je aplikovat teorii kognitivně-sémantických kategorií Figure a Ground na cílovou skupinu sloves a rozčlenit je na dvě třídy podle toho, která kategorie je inkorporovaným jménem vyjádřena. Shromážděný reprezentativní vzorek příkladů je potom podroben empirickým testům a dále utříděn.
Související projekty: