Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobra v českém lierárním kontextu 50. let 19. století

Autoři

URVÁLKOVÁ Zuzana

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška se týkala knižnice Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobra a česko-německých literárních kontaktů v české literatuře 19. století ve 40. a 50. letech 19. století. Byla pronesena na Katedře bohemistiky FF UP v Olomouci v rámci Literárněvědné společnosti AV ČR, pobočka Olomouc.
Související projekty: