Kam se ubírá český pravopis?

Autoři

VOJTOVÁ Jarmila

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška shrnuje vývoj českého pravopisu za posledních sto let a na tomto základě se zaměřuje na aktuální problémy ortografické normy a vývojové tendence kodifikace (např. na problematiku zápisu a adaptace přejatých slov, psaní velkých písmen, interpunkci ad). Vše je doloženo autentickými ukázkami pravopisných/jazykových nedostatků z různých typů textu.
Související projekty: