Bolestivé rituály, alebo ako si zvýšiť status na Mauríciu

Autoři

MAŇO Peter

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Príspevok sa venuje vplyvu rôznych demografických a behaviorálnych ukazovateľov na intenzitu rituálnej participácie, pričom sociálny status a účasť na kolektívnych rituáloch sa ukázali ako najsilnejšie prediktory extrémnych foriem participácie.
Související projekty: