O svobodě a odpovědnosti umělce

Autoři

OSOLSOBĚ Petr

Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Reflexe současného stavu umělecké tvorby, jejích možností i rizik.
Související projekty: