Eduard Petrů a popularizace vědy

Autoři

KUDRNÁČ Jiří

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška o popularizačních aspektech literárněvědné práce prof. Eduarda Petrů.