Koncepce terénní výuky pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

MÍSAŘOVÁ Darina ČEŠKOVÁ Tereza DURNA Radek SVOBODOVÁ Hana HOFMANN Eduard

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je představit návrh optimálního, tj. uceleného a provázaného systému terénní výuky pro základní školy. Představen byl návrh konkrétního postupu při koncipování systému terénní výuky a ukázka zařazení terénní výuky dle jednotlivých témat a učiva základní školy. Příspěvek prezentuje dílčí závěry vzniklé v rámci realizace projektu základního výzkumu GAČR 16-00695S a řešení aplikovaného výzkumu TACR TJ01000127.
Související projekty: