Zaniklé a zapomenuté Hardtmuthovy stavby v lednicko-valtickém areálu

Autoři

LYČKA Daniel

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Generacemi opěvovaný lednický park skýtal pro tehdejšího návštěvníka spoustu rozmanitých staveb, které vznikly podle návrhu (liechtensteinského) stavebního ředitele, architekta i vynálezce Josefa Hardtmutha, a jež byly zároveň jakýmsi symbolem dané doby. Za knížete Aloise I. Josefa z Liechtensteina tak ještě starý lednický sentimentální park Hvězdu ozdobila Hardtmuthova stavba Chrámu Slunce z roku 1794. Tento monopteros s osmi sloupy, ze kterého vybíhalo dále osm alejí, zanikl někdy ve 20. letech 19. století. V roce 1794 měla být schválena i zřejmě neuskutečněná stavba tzv. Starých lázní. V roce 1795 vznikl Čínský pavilon, který byl později architektem Josefem Poppelackem rekonstruován a dalším liechtensteinským architektem Jiřím Wingelmüllerem dokonce stržen a vystavěn znovu. V roce 1892 byl i jeho osud zpečetěn. Za knížete a polního maršála Jana I. Josefa z Liechtensteina Hardtmuth ozdobil lednický park stavbou tzv. Nových lázní z roku 1806, jež byly zdobeny 4 dórskými sloupy a k jejichž demolici došlo patrně na přelomu 30. a 40. let 19. století. Mezi dnes již zaniklé budovy patřil i Chrám Múz, který byl dokončen roku 1809, a následně zbořen při stavbě současné budovy palmového skleníku. Na přelomu 18. a 19. století se na liechtensteinském panství na jižní Moravě a v Dolním Rakousku rozmohla stavba obelisků. Ať již jde o obelisk za Lednicí z roku 1798, nebo o zaniklé monumenty mezi Valticemi a Lednicí – tzv. „Facku“ (1811-1867), o obelisk vztyčený ve stejném roce na půli cesty do dnešní rakouské obce Schrattenberg (1811-1870), či o třetí (též zaniklý) 13 sáhů vysoký obelisk, který měl být postaven na ostrově v lednickém rybníku roku 1810.