První fáze vranovsko-křtinského lichtenštejnského areálu

Autoři

LYČKA Daniel GOLEC Martin

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Půvabná krajina Moravského krasu skrývá velké množství vědeckých tajemství. Jedním z nedávno odhalených je rozpoznání souvislého romantického okrášlení krajiny mezi poutními centry ve Vranově (u Brna) a Křtinami. Mezi léty 2013–2015 byl tento projekt Liechtensteinů ve střední části Moravského krasu pojmenován Vranovsko-křtinský lichtenštejnský areál (dále VKLA). Po prvotním literárně představeném konceptu doposud neznámého projektu přichází podrobnější pohled pomocí terénní archeologie kombinované s ikonografickými a archivními prameny. Představený koncept časově dělí jednotlivé typy úprav na tři fáze: první 1796–1804 (jeskyně Křtinského údolí a okolí), druhou 1806–1809 (zámek v Adamově a okolí, spojitost s činností Bernharda Petriho) a třetí 1819–1821 (hrobka ve Vranově). Předkládaný příspěvek cílí do období nejstarší fáze VKLA, do let 1796–1804, kdy bylo přebudováno rozsáhlé území dnešního Josefovského a Křtinského údolí na ranou turistickou destinaci s množstvím jeskynních i mimojeskynních zásahů. Autoři si zejména všímají možných autorů projektu, kteří pro Liechtensteiny v tomto období pracovali. Kombinují různé dostupné zdroje a pokoušejí se představit toto doposud nezpracované téma.