Exorcismo dos fantasmas domésticos: segredos da casa antuniana

Název česky Vymítání domácích přízraků: tajnosti antunesovského domu
Autoři

ŠPÁNKOVÁ Silvie

Druh Článek ve sborníku
Konference La lengua y la literatura: Encuentros, desafios, influencias
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova haunted house; Portuguese fiction; novels by A. Lobo Antunes
Popis Článek analyzuje motiv domu v románech portugalského spisovatele Antónia Loba Antunese, a to především v souvislosti s “rodinnými tajnostmi” (incest, šílenství nebo nemanželské děti). Topos domu s tajemstvím je nahlížen z perspektivy již dlouhé literární tradice, na jejímž pozadí je vyzdvižen Antunesův inovativní přístup k dané problematice.