Pojetí historie v českém katolickém exilu

Autoři

HANUŠ Jiří HUSÁK Petr

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lidé města : revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Catholic exile; 20th century; literary genres; historiography
Popis Autoři studie se zaměřili na téma českého katolického exilu po roce 1948, na díla jednotlivých osobností i na klíčové politické a sociální kontexty a změny dané epochy, k nimž nepochybně náležela také událost II. vatikánského koncilu a její interpretace. K pojednání daného tématu a k vystižení jeho specifik autoři zvolili přístup analýzy a charakteristiky jednotlivých žánrů, jimž se exiloví autoři věnovali (životy svatých, spirituální literatura, teologie dějin, historické syntézy, programové texty, poezie a "fragmenty").
Související projekty: