Čechořečnost - excerpta

Autoři

ŠTĚRBOVÁ Lucie

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje metody, kterými je možno práci lingvisty zefektivnit pomocí programu Microsoft Excel. Ukazuje to na malé skupině deminutiv, která byla vybrána z Čechořečnosti V. J. Rosy.
Související projekty: