Slovenská politika v rokoch 1848/49 očami Marxa a Engelsa

Autoři

ŠUMICHRAST Adam

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis The presentation analyzes the criticism of Slovak politics in the revolutionary years 1848/49, which was introduced by Marx and Engels on the Neue Rheunische Zeitung, including their theoretical framework.
Související projekty: