Pozůstalost Osvalda Chlubny ve fondu Moravského zemského muzea. Příspěvek ke stavu bádání

Autoři

PAŠEK Martin

Druh Článek ve sborníku
Konference Studentská muzikologická konference Česká a slovenská hudba 20. století
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Osvald Chlubna; Moravian museum; estate; Brno
Popis Příspěvek seznamuje odbornou veřejnost s obsahem pozůstalosti skladatele Osvalda Chlubny v Moravském zemském muzeu.
Související projekty: