Bádání o historii, kultuře a literatuře jihoslovanských národů na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tradice a současnost

Autoři

ŠTĚPÁNEK Václav

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie přibližuje vývoj bádání o balkanistice na Filozofické fakultě. Představuje přední badatele, nastiňuje vývojové tendence.