Bádání o historii, kultuře a literatuře jihoslovanských národů na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Tradice a současnost

Autoři

ŠTĚPÁNEK Václav

Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie přibližuje vývoj bádání o balkanistice a o historii, kultuře a literatuře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Představuje přední badatele, nastiňuje vývojové tendence.