Jak vyučovat softwarové umění na univerzitě? (Brno Art Week)

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

SZŰCSOVÁ Monika FRANC Adam

Druh Prezentace v oblasti umění
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výstava prezentuje diela, ktoré vznikli v rámci oboru Teorie interaktivních médií (FF) a Katedry výtvarné výchovy (PedF) v podzimnom semestri 2018. Diela sú výsledkom prepojenia teoretických a praktických zručností, ktoré študenti počas semestra získali a demonštrujú rozmanité prístupy k tvorbe a reflexii softwarových diel. Výstava je koncipovaná ako prednáška, ktorá najskôr predstaví samotný pojem softwarového umenia a jeho históriu a potom sa už bude venovať analýze jednotlivých diel a predstaveniu odlišných prístupov, ktoré študenti zvolili pri tvorbe svojich diel. Výstava prináša jedinečnú príležitosť nahliadnuť umenie nových médií očami študentov umenovedného oboru.