Risk assessment and management throughout imprisonment, release, and rehabilitation (presentation of conclusions from break-out session by moderator in plenary)

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Hodnocení rizik a management během uvěznění, propuštění a rehabilitace (prezentace závěrů sekce moderátorem v plénu)
Autoři

MAREŠ Miroslav

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek shrnoval poznatky z prezentací expertů a následné diskuse v rámci sekce věnované rizikům radikalizace během věznění, propuštění a rehabilitace.
Související projekty: