Hlasy, zvuky a obrazy: tematizace slyšeného a viděného v narativním světě Raisových próz)

Autoři

URVÁLKOVÁ Zuzana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Na konferenci jsem prezentovala příspěvek o Raisově próze V boudě a sledovala jsem přítomnost uměleckých prostředků, které jsou blízké poetice impresionismu, ale také romantismu a realismu. Otázkou je, zda je vhodné v případě Raise pojmu impresionismu používat.
Související projekty: