Legitimacy of Explanation in a Transmission of Moravian Folk Song by Post-Modern Universities

Název česky Legitimita vysvětlení v procesu transmise repertoáru moravské lidové písně univerzitami doby postmoderny
Autoři

MÜHLOVÁ Klára Hedvika

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zamýšlí, jakými způsoby a procesy dochází k přezkušování teoretické základny pro poznání fenoménu moravské lidové písně, v prostředí inovací na dnešních univerzitách.
Související projekty: