Praxe školních psychologů podložená důkazy – srovnávací studie

Autoři

LAZAROVÁ Bohumíra JURIŠEVIČ Mojča GAJDOŠOVÁ Eva

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Příspěvek prezentuje výsledky výzkumné výsledky ze tří zemí - České republiky, Slovinska a Slovenska. Cílem výzkumu bylo poznat jak školní psychologové využívají principy praxe založené na důkazech.
Související projekty: