Kirche und adlige Herrschaftsbildung in den böhmischen Ländern zur Zeit der Přemysliden

Název česky Církev a formování šlechtické moci v českých zemích za vlády Přemyslovců
Autoři

WIHODA Martin

Druh Článek ve sborníku
Konference Kirchenvogtei und adlige Herrschaftsbildung im europäischen Mittelalter (Vorträge und Forschungen LXXXVI)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Church; Aristocracy; Přemyslidis
Popis Die Studie widmet sich dem Verhältnis des böhmischen Adels zu den kirchlichen Institutionen und der Geistlichkeit während der Herrschaft der Přemysliden (im 10. - 12. Jahrhundert) und folgt dem Einfluss der Kirche auf die Bildung von Adelseigentum.
Související projekty: