Problematika výchovy ke zdraví v předškolním vzdělávání v České republice

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

MUŽÍKOVÁ Leona KOUŘILOVÁ Iva

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představil dílčí výsledky výzkumu kurikula výchovy ke zdraví v předškolním vzdělávání a poukázal na vztah kurikula k profesní přípravě učitelů.
Související projekty: