Rodiče, škola v kontextu jejich očekávání

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

DAČEVOVÁ Radmila

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Aktivní účast na doktorandské konferenci studentů Pedagogické fakulty MU. Vystoupila jsem zde s prezentací, která nesla název - Rodiče, škola v kontextu jejich očekávání. Představila jsem zde svoje předvýzkumné šetření jež jsem realizovala v rámci své disertační práce a dále pak navazující připravované dotazníkové šetření.
Související projekty: