Die Darstellung des katolischen Klerus im offiziellen Diskurs der Tsechoslowakei nach dem Februarumsturz 1948

Název česky Obraz katolických kněží v oficiálním diskurzu v Československu po únorovém převratu 1948
Autoři

NEČASOVÁ Denisa

Druh Článek ve sborníku
Konference Kirche, Religion und Politik in Osterreich und in der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Catolic priest; Czechoslovakia; February 1948
Popis Cílem kapitoly je analýza ainterpretace obrazu katolického kněze v oficiálním diskurzu v československu v letech 1948-1953.
Související projekty: