Rytířské duchovní řády v konfrontaci s ranou fází husitství

Autoři

JAN Libor

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se přehledně zabývá osudem statků řádu německých rytířů a johanitů v době husitských válek a období, které bezprostředně následovalo. Již v prvním desetiletí 15. století musel řád německých rytířů zastavit své komendy, aby dokázal zaplatit královskou berni (berna specialis). Skutečný úder ale představoval pro řádové statky zásah krále Václava IV. v roce 1411. Po bitvě u Tannenbergu (Grunwaldu) dlužil řád králi poměrně vysokou částku a snažil se od něj získat další půjčku. To však Václav IV. odmítl a nechal naopak obsadit významné komendy. Autor sleduje především osudy Chomutova a Kostomlat v Čechách. Pouze v případě Chomutova na konci 15. století poskytl jeho nový nabyvatel Beneš z Veitmile určitou kompenzaci řádu německých rytířů, v ostatních případech byly majetky sekvestrovány bez náhrady.