Nástin vzniku a vývoje české a moravské šlechty (s důrazem na její počátky)

Autoři

JAN Libor

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis Matice moravské
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova beginnings of the nobility in Bohema and Moravia; free ownership; institutionalisation of the provincial court
Popis Autor rozebírá stav poznání vzniku a nejstaršího vývoje české a moravské šlechty, přehledně uvádí starší názory historiků, především S. Zháněla, V. Vaněčka, F. Grause, S. Russockého, D. Třeštíka a J. Žemličky. Polemizuje s koncepcí vybití starých knížat a aristokracie a následném postupném vzniku nejdříve tzv. beneficiární a posléze pozemkové šlechty z družiny přemyslovských knížat a králů. Nesouhlasí také s představou, že v 10.-12. století fakticky neexistovalo svobodné půdní vlastnictví, které by držela šlechta, a že se svobodné vlastnictví vyvíjelo teprve postupně od druhé půli 12. století.