Computer Tools for Diachronic Research of the Czech Language

Název česky Počítačové nástroje pro diachronní výzkum českého jazyka
Autoři

MRÁZEK Ondřej

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Pochopení starých fází vývoje českého jazyka je důležité pro vysvětlení současného stavu. Přestože velká část jazykových fenoménů je dávno známa, jiné nám možná unikají nebo nemáme dostatek dat a nástrojů pro jejich ověření. Mezi hlavní problémy současného výzkumu starší podoby jazyka patří nedostatek starých digitalizovaných textů a absence počítačových nástrojů pro práci s těmito texty. Příspěvek poukazuje na rozdíly mezi synchronním a diachronním výzkumem z pohledu aplikované lingvistiky. Zmiňuje problémy digitalizace starých textů a vysvětluje, do jaké míry lze používat současné nástroje pro analýzu textu. Pro moderní výzkum jazyka potřebujeme v textech pracovat nejen se samotnými jazykovými jednotkami ale také zobecnit texty na morfologickou a syntaktickou úroveň. V příspěvku vysvětlím, proč je to u straších textů problematické.
Související projekty: