E-learning, efektivní forma vzdělávání zaměstnanců

Autoři

BALARIN David

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška o zkušenost z implementace a využití e-leanirngu ve firemním vzdělávání a o tvorbě didaktických a výukových standardů pro tuto formu výuky.